אזורי פיתוח

מאגר "אזורי פיתוח" מציג תמונה כוללת של פיתוח עתידי ברחבי המדינה ברמה של שכונות מגורים, פרויקטי בניה גדולים, מרכזי עסקים ומוקדי משיכת קהל.

השכבות כוללות מידע על כ-3,000 פרויקטים בכ- 1,200 מתחמים, בהיקף מצטבר של כ- 1.2 מיליון יח"ד.

מקורות המידע: רשויות התכנון השונות, רשויות מוניציפליות, גורמי נדל"ן, פרסומים בתקשורת וסיורי שטח משלימים.

מאגר המידע כולל את השכבות הבאות:

  • שכבת פרויקטים
  • שכבת מתחמים – איחוד פרויקטים סמוכים לרמת מתחם אחד

השכבות כוללות את הנתונים הבאים:

  • צפי אכלוס יחידות דיור לתקופות זמן (שנתיים, 5 שנים, 5+)
  • סבירות האכלוס בהתבסס על מצב אישורי תכנון ותהליכי בניה
  • אומדן מדד חברתי כלכלי לשכונה בהתייחס לסביבה הקרובה, מחירי דירות ועוד
  • סוג הפרויקט: דיור, מסחר, בילוי, תעשיה
  • שם פרויקט, מיקום, הערות כלליות

תדירות עדכון: איסוף המידע מתבצע באופן שוטף כאשר אחת לרבעון מבוצע עיבוד ופרסום של המידע, על בסיס השוואה ואימות כלל מקורות המידע, כולל סנכרון המידע עם נתוני האוכלוסייה באזורי פוינטס.

ez_develop_1