מדד פוינטס

המדד החברתי כלכלי הינו משתנה מסביר דומיננטי ומהותי בניתוחים מרחביים רבים. המדד פותח על ידי הלמ"ס ופרסומו הנוכחי מבוסס על נתוני מפקד האוכלוסין 2008. במצב זה אין התייחסות לאזורים רבים שלא היו בנמצא בשנת 2008. בנוסף, המדד לא מעודכן לאזורים שעברו שינוי דמוגרפי במהלך השנים הבאות.

העדכון הבא של המדד צפוי להתפרסם על ידי הלמ"ס לא לפני שנת 2022. במצב זה נוצר פער שלא ניתן לגשר עליו כאשר נדרשים למדד לצורך קבלת החלטות  המתייחסות למצב האמיתי והנוכחי בשטח.

INDEX

לאור זאת פיתחנו את מדד פוינטס אשר הוטמע בהצלחה בעשרות פרויקטים שבצענו בשנים האחרונות והפך להיות תקן דה-פקטו במרבית הארגונים העסקיים המטמיעים מערכות GIS ארגוניות (בנקים, קופות חולים, ביטוח, אשראי, קמעונאות, משרדי ממשלה ועוד).

מדד פוינטס  מבוסס על הצלבה ושקלול של משתנים כלכליים חברתיים מפרסומים של גופים ממשלתיים וגופי מחקר וממצאים ממחקר פנימי של פוינטס מול בסיסי נתונים אגריגטייביים של כל אוכלוסיית המדינה, על בסיס פרויקטים שוטפים שאנו מבצעים במערכת הפיננסית, רשתות השיווק, קופות החולים ועוד.

המדד מתייחס לישובים קטנים במועצות אזוריות ולאזורים שלא היו בנמצא בשנת 2008 – שכונות ויישובים שהוקמו מאז.

המדד מתעדכן אחת לרבעון.

סך הפערים בין מדד פוינטס למדד הלמ"ס מתייחס לכ- 37% מאוכלוסיית המדינה.

מספר דוגמאות:

  • שכונת  קרית השרון בנתניה מוגדרת במדד הלמ"ס באשכול 6 בעוד שמדד פוינטס ממקם אותה באשכול 12 (מתוך 20)
  • שכונת  אם המושבות בפתח תקוה מוגדרת במדד הלמ"ס באשכול 11 בעוד שמדד פוינטס ממקם אותם באשכול 12
  • מושבים באזור השרון וגדרים במדד הלמ"ס באשכולות 12-14 ובמדד פוינטס באשכולות 16-18 וזאת בעקבות הגירה של משפחות היי- טק צעירות לבית פרטי סמוך למרכז

 מדד פוינטס מתייחס לכל אזור מגורים בארץ, כולל ישובים קטנים, קיבוצים, מושבים וכדומה.

מתודולוגיית העיבוד של מדד פוינטס נבחנה ואושרה ע"י גורמים מקצועיים באוניברסיטת ירושלים.

 יש להדגיש - מדד פוינטס אינו מתבסס על מודל  סטטיסטי אלא משמש כאינדיקטור בלבד לרמה החברתית כלכלית של אוכלוסיית האזור. מנסיוננו בשטח, קיים מתאם גבוה בין מדד זה לבין תופעות עסקיות והוא נמצא יעיל ורלבנטי כמשתנה מסביר התומך בקבלת החלטות עסקיות בשטח.