נקודת המבט שלנו

אזורי פוינטס, מדד פוינטס ואזורי פיתוח

ההתייחסות שלנו לתוצרי המפקד ולמדד החברתי כלכלי נשענת על השימוש שאנו מבצעים בהם בפרויקטים ובהטמעות שאנו מבצעים בעיקר בסביבה העסקית. במהלך פעילותנו השוטפת מצאנו כי ישנם מקרים בהם קיימים חוסרים בנתונים ולעיתים קיימות הטיות בתרגום הנתונים לפעילות בשטח. 

על מנת להתמודד עם בעיות אלו פיתחנו מספר מוצרים משלימים, המבוססים במקורם על נתוני הלמ"ס, אך משדרגים ומתאימים אותם לצרכים הנדרשים בהטמעה עסקית בשטח.

 

אזורי פוינטס

שכבה של תאי שטח (פוליגונים) המבוססת על הגדרת האזורים הסטטיסטיים של הלמ"ס אך כוללת התאמות ותוספות כדוגמת: 

  • הפרדת אזורי תעשיה ומסחר מאזורי מגורים
  • הרחבת גבולות אזור לנוכח הרחבות בניה
  • הוספת אזורים בהתאמה להקמת ישובים חדשים, שכונות חדשות, הרחבות, פארקי תעשיה ועוד
  • פיצול של אזורים סטטיסטיים לאזורי משנה המותאמים לדפוסי התנהגות צרכנית
  • הוספת נתונים: מאפייני מגזרים (חרדי, ערבי, רוסי), אופי משפחתי (גיל זהב, משפחות צעירות, רווקים …), סל צריכה על פי סקר הוצאות משפחה ועוד
  • התאמה של נתונים דמוגרפים (משקי בית, תושבים, מדד חברתי-כלכלי) באזורים. אומדני פוינטס על פי מספר מקורות: גופים ציבוריים, רשויות מקומיות, סיורי שטח, מעקב אחר בניה חדשה

 

מדד פוינטס

המדד החברתי-כלכלי הנוכחי של הלמ"ס מבוסס על ניתוח ועיבוד נתוני מפקד 1995. פרסום המדד החדש (נתוני מפקד 2008) צפוי לחודש אוקטובר 2012 ולאחר מכן הלמ"ס טרם החליט על צורת פרסום עדכוני המדד על בסיס המפקד המתגלגל.

המציאות לעומת זאת ממשיכה להתעדכן יום יום: בניית שכונות חדשות, הרחבות של אזורי מגורים, הגירה פנימית בין אזורים – כל אלו גורמים לעיתים לשינוי במשתנים החברתיים כלכליים של האוכלוסייה.

על מנת להתמודד עם התנודתיות והשינויים בשטח, פיתחנו את "מדד פוינטס". מדד זה מתבסס על המדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס תוך ביצוע התאמות נדרשות בהתבסס על עיבוד של משתנים חברתיים וכלכליים ממקורות חיצונים ומחקרים פנימיים שאנו מבצעים.

מספר דוגמאות:

  • שכונת  קרית השרון בנתניה מוגדרת במדד הלמ"ס באשכול 6 בעוד שמדד פוינטס ממקם אותה באשכול 12 (מתוך 20)
  • שכונת  אם המושבות בפתח תקוה מוגדרת במדד הלמ"ס באשכול 11 בעוד שמדד פוינטס ממקם אותם באשכול 12 
  • מושבים באזור השרון וגדרים במדד הלמ"ס באשכולות 12-14 ובמדד פוינטס באשכולות 16-18 וזאת בעקבות הגירה של משפחות היי- טק צעירות לבית פרטי סמוך למרכז

 מדד פוינטס מתייחס לכל אזור מגורים בארץ, כולל ישובים קטנים, קיבוצים, מושבים וכדומה.

 יש להדגיש – "מדד פוינטס" אינו מתבסס על מודל  סטטיסטי אלא משמש כאינדיקטור בלבד לרמה החברתית כלכלית של אוכלוסיית האזור. מנסיוננו בשטח, קיים מתאם גבוה בין מדד זה לבין תופעות עסקיות והוא נמצא יעיל ורלבנטי כמשתנה מסביר התומך בקבלת החלטות עסקיות בשטח.

 

אזורי פיתוח

 

נתוני מפקד האוכלוסין ואומדני הלמ"ס מתייחסים לתמונת מצב קיימת. על מנת להשלים את תמונת השטח המלאה פיתחנו בפוינטס את מאגר "

אזורי פיתוח" המוסיף התייחסות לצפי עתידי של התפתחות האוכלוסייה.

מאגר "אזורי פיתוח" מציג תמונה כוללת של פיתוח עתידי ברחבי המדינה ברמה של שכונות מגורים, פרויקטי בניה גדולים, מרכזי עסקים ומוקדי משיכת קהל.

נתוני המאגר כוללים התייחסות למספר יחידות דיור, סוג פרויקט, שטח, שנת אכלוס צפויה, הערכת מחירים, הערכת מדד חברתי-כלכלי, סבירות אכלוס ועוד.

מקורות המידע הינם מגוונים: רשויות התכנון השונות, רשויות מוניציפליות, גורמי נדל"ן, פרסומים בתקשורת וסיורי שטח משלימים.

איסוף המידע מתבצע באופן שוטף כאשר אחת לרבעון מבוצע עיבוד ופרסום של המידע, על בסיס השוואה ואימות כלל מקורות המידע.

 

 

חזרה לחלקים הקודמים: המפקד המתגלגל  המדד החברתי כלכלי