isracard logoתכנון טריטוריות לנציגי מכירות בישראכרט

אגף המסחר של ישראכרט סיים לאחרונה ארגון מחדש של מערך אנשי השטח באשכולות גיאוגרפיים מרוכזים.

מטרת המהלך היתה הגדרת גבולות ברורים לכל נציג מסחר וצימצום השטח הנמצא בתחום אחריותו תוך חלוקת טריטוריות לכל אזור ונציג,  טיובים של עשרות אלפי מיקודים, שיוכי מיקוד לנציג והפקת מפות התמצאות.

תהליך התכנון נמשך כחודשיים בהובלת צוות של אנשי אגף המסחר ושל חברת פוינטס מיפוי עסקי המטמיעה מהלך רוחבי בארגון בתחום ה- Location Intelligence.

הפרוייקט הוגדר בהצלחה רבה ולדברי ויקי לוי, מנהלת אגף המסחר, "התוצאה מדברת בעד עצמה – השינוי עבר באופן מיטבי ומרגישים את התועלות החיוביות בשטח".