מודל מרחבי להשבחת דירוג סיכוני אשראי צרכני

ישום חדש שלנו, שהוטמע לאחרונה בבנקים, חברות אשראי וחברות מימון ועושה שימוש בניתוח מרחבי אנליטי להשבחת תהליך דירוג אשראי ללווים.

המודל מבוסס על מיפוי גיאוגרפי של הלווה על פי כתובת מגוריו והעשרת רשומת הלקוח בנתונים דמוגרפים וסוציו-אקונומיים יחודיים בעלי מתאם גבוה לחיזוי יכולת ההחזר שלו.
ובשלב מתקדם יותר – מיפוי דינמי של לקוחות עם פיגור בתשלומים מאפשר לזהות אזורים ספציפים עם רמת סיכון גבוהה.

CreditScoringModel

 

להרחבה