ניתוח הפריסה הסינופית בענף הבנקאות הקמעונאית –  2016

הניתוח נעשה על פי עדכוני בנק ישראל – ללא סניפי עסקים, צבאי, עובדי מדינה, שלוחות בתי אבות, משכנתאות ותושבי חוץ – נכון לסוף 2016.

 סה"כ ישנם בארץ כ- 1,000 סניפי בנק המשרתים את המגזר הקמעונאי.

הפריסה הסינופית הנוכחית של המערכת הבנקאית מספקת כיסוי גיאוגרפי הולם לכ- 70% מכלל האוכלוסייה הרלבנטית (גילאי 15 ומעלה).

שנת 2016 התאפיינה בהתחזקות המגמה של צמצום ומיזוג סניפים. מתחילת השנה מוזגו 56 סניפים ונפתחו 15 סניפים בלבד.

 בעוד שכ- 68% מהסניפים שמוזגו הנם באזור המרכז ובעיקר באזורים במדד כלכלי חברתי בינוני-גבוה, מרבית הסניפים שנפתחו הנם בפריפריה ובמגזר הערבי.

  • מרבית הסגירות הן בקרב המגזר הכללי: נסגרו 5 סניפים בלבד באזורים בהם יש דומיננטיות
    למגזר החרדי וסניף אחד בלבד נסגר במגזר הערבי, בנצרת.
  • 13 מהסניפים שנסגרו הנם סניפים חדשים יחסית שנפתחו החל משנת 2010.
  • בנק מזרחי טפחות לא סגר סניפים בשנה האחרונה ואף ממשיך במגמת הצמיחה עם פתיחת 6 סניפים חדשים.
  • בנק הפועלים פתח 4 סניפים (מתוכם 2 סניפי דיגיטל), בנק לאומי 3 סניפים ובנק אוצר החייל 2 סניפים.
  • 5 סניפים נפתחו במגזר הערבי, 2 במגזר החרדי.

 

ההשלכות של פתיחות וסגירות הסניפים על האוכלוסייה

מבוסס על מודל מרחבי המגדיר את כיסוי אוכלוסייה – אחוז התושבים שבקרבתם נמצא סניף בנק.

 כיום, כ- 71% מהתושבים ברמה ארצית נחשפים לסניף בנק באזור הזיקה שלהם.

השינויים אינם כה משמעותיים בהשוואה לשנת 2015 ו"פגעו" רק בכ- 1% מהאוכלוסייה, שכן רוב המיזוגים התרחשו באזורים אשר מראש היו רווים בסניפים.

 כיסוי אוכלוסייה לפי מגזר

למרות הסגירות המרובות, בקרב המגזר הכללי הייתה ירידה של 1% בלבד באחוז הכיסוי.

לעומת זאת – במגזר הערבי אין שינוי מהותי באחוז הכיסוי – סניפי הבנק שנפתחו במגזר, נפתחו בישובים בהם היו סניפים קיימים – המשמעות הינה שהתחרות גברה במגזר ולא החשיפה.

 במגזר החרדי ישנה ירידה של כ- 2.5%  באחוז הכיסוי לאור סגירה של מרכנתיל בהר נוף.

  כיסוי אוכלוסייה – לפי מדד חברתי כלכלי

 כיום, כ- 71% מהתושבים ברמה ארצית נחשפים לסניף בנק באזור הזיקה שלהם, ירידה של 1% לעומת השנה שעברה.

במדד כלכלי חברתי גבוה וגבוה מאוד הייתה ירידה של 1.5% בכיסוי.

Graph

להורדת הדו"ח המלא