משרד הבריאות בחר להטמיע את שכבת "אזורי פוינטס" ואת המדד החברתי-כלכלי של 'פוינטס'.

משרד הבריאות בחר להשתמש במאגרי המידע הייחודיים "אזורי פוינטס" ו"מדד פוינטס" וזאת במסגרת תוכנית המדדים הלאומית של רפואת הקהילה.

תוכנית המדדים הלאומית, המבוצעת אחת לשנה בשיתוף ארבע קופות החולים ובחסות המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות, בודקת באופן קבוע ודינמי את איכותם של שירותי המניעה, האבחון, הטיפול והשיקום הניתנים על ידי קופות החולים.

התוכנית בוחנת עשרות מדדים במספר תחומי רפואה מרכזיים הנמדדים באופן שגרתי בקרב כל האוכלוסייה. תשתית מדעית זו מסייעת לקובעי המדיניות להגדיר סדרי עדיפויות לאומיים ולהפעיל מהלכי שיפור.

צוות המחקר של תוכנית המדדים הלאומית, בראשות פרופ' אורלי מנור מבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית באוניברסיטה העברית, ביצע בחינה מקיפה של נתוני חברת 'פוינטס' ומצא בהם מהימנות גבוהה.

לפיכך, לראשונה מזה שנים נוספו לממצאי המחקר התייחסויות למעמד הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה וזאת בהתבסס על 'מדד פוינטס' (ראה מסמך מתודולוגי).

בעקבות הצלחת המהלך, בחר משרד הבריאות להטמיע את נתוני 'פוינטס' ביחידות נוספות בארגון: מנהל התכנון האסטרטגי כלכלי, המרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב"מ) ומנהל איכות, שירות ובטיחות בבתי החולים.

שכבת "אזורי פוינטס" ו"מדד פוינטס" הינם תוצרים יחודיים אשר פותחו על ידי חברת 'פוינטס' לאורך השנים על מנת לתת מענה הולם למקבלי החלטות ולשם הטמעת יישומים מרחביים.

אנו ממשיכים לתת דגש רב על השבחת הנתונים וכבכל שנה, גם במהלך 2017 בצענו עדכון  של הגדרת האזורים הסטטיסטיים תוך התייחסות לפרמטרים רלבנטיים ביניהם: שכונות חדשות, הרחבות של אזורי מגורים, שינויים בצירי תנועה ועוד.

כמו כן, השבחנו את "מדד פוינטס" ובנינו מדד יחודי לאזורים המאופיינים בנוכחות גבוהה של המגזר החרדי והמגזר הערבי.

במהלך 2018 נמשיך בפיתוח ועדכון הנתונים והמודלים. בכוונתו לתת מענה לאפיון של אזורי תעסוקה, בילוי ומסחר וזאת באמצעות עיבוד של נתוני מיקום מבוססי מובייל, בשיתוף פעולה עם חברות סלולריות ונתוני שימוש באפליקציות מובייל.

כיום, נתוני 'פוינטס' מוטמעים בעשרות חברות וארגונים בארץ במגוון תחומים, ביניהם: קופות החולים, רשתות קמעונאות, בנקים, חברות אשראי, ביטוח, תקשורת.

למידע נוסף על :    אזורי פוינטס       מדד פוינטס