בנק אוצר החייל – פעילות שימור לקוחותotzar

פברואר 2008

 במסגרת רכישת בנק אוצר החייל ע"י הבנק  הבינלאומי, בנתה פוינטס לבנק מודל מרחבי לשימור לקוחות.

 כחלק מקבוצת הפועלים נהנו לקוחות אוצר החייל מפריסה ארצית רחבה של כ 250 סניפי בנק הפועלים כאשר אלפים מהם נהגו לבצע את את פעילותם בדלפקי הפועלים.

לשם כך בצענו עבור הבנק מיפוי פרטני של הלקוחות אשר נהגו לבצע את מרבית פעילותם בדלפקי הפועלים ובנינו מודל מרחבי אשר אפשר לבנק להציע ללקוחות אלו פתרונות חלופיים:המעבר לקבוצת הבינלאומי העמיד בפני אוצר החייל אתגר של שימור לקוחותיו נוכח הפריסה המצומצמת של סניפי הבינלאומי (85 סניפים).

   – סניף מקבוצת הבינלאומי הנמצא בקרבת מקום לסניף הפועלים בו נהג הלקוח לפעול.

   – סניף חלופי הנמצא בקרבת מקום מגורי הלקוח.

 בנוסף, אותרו אזורים בעלי ריכוזי לקוחות ללא פתרון במערך הסינוף הנוכחי של הבינלאומי ונבחנו חלופות שונות לטיפול בהם.

על בסיס הניתוח ביצע הבנק פעילות שימור ישירה מול הלקוחות השונים. בבדיקה שנערכה לאחר מספר חודשים התברר שההיערכות נשאה פרי. מספר הלקוחות שעזבו את הבנק לא חרג מהמקובל בענף ובבנק מלפני המעבר לבינלאומי
.