BI זה לפעמים עניין של גיאוגרפיה

על המימד הנסתר במערכות BI

במערכות ה BI מסתתר מידע יקר ערך שאינו מנוצל – המידע הגיאוגרפי

מידע גיאוגרפי מאפשר לארגונים השבחה של תהליכים עסקיים הקשורים לפעילות בשטח, כמיצוי הפוטנציאל השיווקי, פריסת רשת סניפים אופטימלית, תכנון טריטוריות מכירה, ניהול סיכונים ועוד.

כל האמת ורק האמת ?

מערכות ה - BI המסורתיות מספקות למנהלי הארגון מידע המסייע להם לקבל החלטות נבונות. המערכות מספקות לבנקים ולרשתות שיווק תובנה

על ביצועי רשת הסניפים; מאפשרות לחברות סלולאר לבחון את חוזקות וחולשות מערך המכירות; לחברות ביטוח ואשראי לנהל סיכונים ולמנוע הונאות ועוד מגוון משימות יעודיות אשר נתפרות על פי יכולות ה - BI.


במרחבי הדאטה הארגוני מסתובב מידע יקר ערך שאינו מטופל על ידי מערכות המידע הארגוניות – המידע המרחבי:ולמרות זאת, האם מערכות ה BI מספרות את כל האמת ורק את האמת? מסתבר שלאו דוקא!

כתובת מגורי הלקוח, מקום עבודתו, הסוּפר בו הוא מבצע את קניותיו, מכשיר הכספומט בו הוא נוהג למשוך מזומנים, כתובת הנכס אותו הוא מבטח, המקום בו נפרץ רכבו – כל אלו ואחרים הינם נתונים הקשורים באופן ישיר ולעיתים רבות אף מכריע לפעילותו העסקית של הארגון.

למידע זה ניתן לקשר מידע גיאוגרפי נוסף המגיע ממקורות חיצוניים כדוגמת:

החתך הסוציו-אקונומי של הלקוח על פי מדדים דמוגרפים של שכונת מגוריו, מגמות אכלוס של דירות חדשות בסביבת הסניף, רמת סיכון אשראי בסביבת העסק, השפעת פריסת המתחרים על גודל סל הקניה של הלקוח.

ומסתבר כי ארגונים מקבלים החלטות עסקיות ללא התייחסות לנתונים אלו. לדוגמה – קביעת יעדי מכירות לסניפים, כנגזרת מיעד ארצי כללי, נסמכת על גידול צפוי מהשנה הקודמת ואינה מתייחסת למשתני השטח: הפוטנציאל השיווקי ועוצמת התחרות במרחב הסניף.

סיפור אירוע

רשת מזון בפריסה ארצית, בעלת סניפים בפורמטים שונים ומועדון לקוחות, מיישמת מערכת BI משוכללת ומפיקה דוחות וגרפים המאפשרים לאתר בעיות וחריגים ברמת כל סניף בחתכי קטגוריות ומוצרים.

תמונה חדשה ושונה לחלוטין של המציאות בשטח מתקבלת לאחר ניתוח מרחבי של פעילות אחד הסניפים.

בעוד מדדי המכירות של הסניף הראו מגמה חיובית והיו מעל הממוצע, מיפוי גיאוגרפי של דפוסי הקניה של לקוחות הסניף (באמצעות נתוני מועדון הלקוחות) זיהה שבשכונות מסויימות, הנמצאות במרחב גיאוגרפי רציף, קיימת מגמה ברורה ומשמעותית של ירידה בהיקפי הקניות בקטגוריה מסויימת.

בדיקה בשטח איתרה מתחרה פרטי וקטן המתמחה בקטגוריה זו ומצליח לנגוס בפעילות הסניף באמצעות מבצעי מכירות אגרסיבים הפונים לאוכלוסיה המקומית. המענה של הרשת התבסס על הרצה של קמפיין יעודי לחברי המועדון המתגוררים בשכונות הספציפיות.

חשוב לציין שהנתונים בדוגמאות לעיל היו בנמצא במחשבי הארגון אלא שרק לאחר הצגתם במימד המרחבי  ניתן היה להבחין במשמעותם המלאה. עם העלאת הנתונים על גבי המפה, נבנתה, למעשה, קוביית OLAP גיאוגרפית. החשיבה בתהליך הניתוחי הינה מאוד "BI-ית", המושגים והמתודולוגיות לקוחים מעולם ה  BI- בניית עולמות, הגדרת מימדים ותחקורם  בהיבט המרחבי.

שימוש מרחבי בנתונים הקיימים במסדי הארגון בשילוב עם מידע מרחבי מסביבת הפעילות החיצונית יוצרים עולם חדש של תובנה עסקית מרחבית – Location Intelligence

תגיות: ,