בנק מסד – ניתוח מרחבי של פריסת סניפים

יולי 2005

רקע

מסד הוקם בשנת 1927 על-ידי "הסתדרות המורים" – גוף רב השפעה ומוערך בישוב היהודי של אותם ימים – והוא נועד לאנשי החינוך. במהלך השנים, התפתח מסד והפך לבנק מסחרי לכל דבר, אשר פתח שעריו גם בפני הציבור הרחב. בשנות ה- 70, כאשר הוחלט במסד לחזק את עוצמתו הפיננסית של הבנק, הצטרף הבנק לקבוצת בנק הפועלים אשר רכש 51% ממניות מסד.

 לבנק מסד פריסה של 11 סניפים בערים הגדולות במדינה. הבנק פנה לפוינטס לשם בחינת אפשרויות להרחבת הפריסה מול הגדרת קהלי מטרה יעודיים.

הפרויקט

הפרויקט בוצע במספר שלבים:

הקמת תשתית מרחבית

הוקמו שכבות גיאוגרפיות המבוססות על מיפוי של נתוני הבנק ונתונים ממקורות חיצוניים: פריסת סניפים נוכחית ופריסת מתחרים, לקוחות הבנק, אוכלוסיית המורים וציבור עובדי ההוראה ונתונים דמוגרפים מהלמ"ס.

מודל ניתוחי

עוצב מודל ניתוחי שמטרתו לאמוד את הפוטנציאל לגיוס לקוחות חדשים. הוגדרו מספר יעדים: השבת לקוחות נוטשים, מורים ובתי אב. לכל קהל מטרה הוגדרו מדדי אומדן גיוס.

ניתוח מרחבי

המדינה חולקה לכ 40 אזורים. בכל אזור בוצע ניתוח גיאוגרפי מעמיק שבסופו נערך אומדן הפוטנציאל לגיוס חשבונות חדשים תוך התייחסות לקהלי המטרה השונים.

במספר אזורים בעלי פוטנציאל בוצע ניתוח ממוקד ומעמיק במהלכו אותרו מוקדי הפעילות האזוריים, נבחרו חלופות למיקום סניפים ונבחנה השפעת פתיחת סניף חדש באזור על סניפים סמוכים של הבנק (קניבליזם).

 השורה התחתונה

  • שורת המלצות למיקומי סניפים: פתיחת חדשים ועיבוי קיימים
  • חלק מההמלצות נכנסו לתוכנית העבודה המיידית של הבנק
  • בניית תשתית מרחבית המאפשרת תמיכה בפעילות שיווק ממוקדת שטח
  • פתיחת תהליך להטמעת כלי GIS לשימוש פנימי בבנק