מודל מרחבי לדירוג סיכוני אשראי צרכני

העשרת רשומת הלקוח במידע דמוגרפי חיצוני לטובת השבחת מנגנון דירוגי אשראי

CreditScoring

 

להרחבה אודות אזורי פוינטס ואודות מדד פוינטס

 

 

בין לקוחותינו בתחום:

Untitled