הביזנס מתבצע בשטח
בתי עסק | מחזיקי כרטיס | ניהול סיכונים

|

כרטיסי אשראי


חלק ניכר מהפעילות העסקית של חברת האשראי מתרחש בשטח

קיים מתאם גבוה בין מיקום מגורי הלקוחות לדפוסי השימוש שלהם בכרטיס האשראי במספר מדדים: היקף הצריכה, תדירות השימוש, ענפים ועוד.

החיבור של בתי העסק  ומחזקי כרטיס על גבי המפה מאפשר לך להשביח את תהליכי קבלת ההחלטות במגוון רחב של יישומים בתחומי השיווק והמכירות, ניהול סיכונים ומועדוני לקוחות:

  • גיוס לקוחות חדשים ומניעת נטישה.
  • השבחת מודל דירוג אשראי על פי משתנים סביבתיים
  • העמקת צריכת אשראי
  • התאמת פריסת בתי עסק מול צרכי אשראי של לקוחות
  • שיעורי חדירה של כרטיסי החברה בתאי שטח
  • סגמנטציית צרכני אשראי על פי משתנים דמוגרפיים
  • תכנון טריטוריות לנציג מכירות
  • מיפוי מועדוני לקוחות – ניתוח רמת שימוש, תמיכה בשיווק ממוקד לקוח
  • מידע מרחבי לבתי עסק על פעילות לקוחותיו -יצירת ערך מוסף לבית העסק
  • ניתוח הונאות – השבחת מודל התראות על פי משתנים סביבתיים

 

קראו פה על הטמעת פתרונות גיאוגרפים לניהול סיכונים בלאומי קארד

 

תגיות:  אשראי