שימוש נבון בנתוני הארגון בשילוב עם נתונים חיצוניים על גבי המפה מאפשר לארגון לקבל תמונת מצב מלאה ובזמן אמת.

|

ניהול סיכונים


בנקים  ♦  כרטיסי אשראי  ♦  ביטוח

הכרת השטח הינה חיונית לניהול סיכונים אפקטיבי.

שימוש נבון בנתוני הארגון בשילוב עם מאגרי נתונים חיצוניים על גבי המפה מאפשר לארגון לקבל תמונת מצב מלאה ובזמן אמת ולהתמודד במגוון נושאים בתחום ניהול הסיכונים:

  • ניתוח וניטור הונאות בזמן אמת

  • שערוך חשיפה באזורים ממוקדים
  • השבחת מודל דרוג אשראי לצרכנים ועסקים קמעונאיים – למידע נוסף
  • זיהוי אזורי סיכון למתן אשראי
  • שיערוך בטוחות נדל"ן
  • ניהול סיכוני חתמות

  • קירבה למוקדי סיכון: טרור, אש, הצפות, חומרים מסוכנים, רעידות אדמה
  • ביצוע מבחני קיצון
  • היערכות לאיומים עסקיים: תחרות, אילוצים כלכליים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קראו פה על פרויקט הטמעת מערכת לניהול סיכונים בחברת לאומי קארד