פריסה אופטימלית של רשת הסניפים שלך
הינה תנאי הכרחי למיצוי הפוטנציאל השיווקי

|

סינוף


מיקום מיקום מיקום

אופטימיזציית הרשת

בעולם הקמעונאות, רשת הסניפים ונקודות המכירה הינה ערוץ המכירה הראשי, ובמרבית המקרים גם היחידי, של הארגון. פריסה אופטימלית של נקודות הרשת הינה תנאי הכרחי למיצוי הפוטנציאל השיווקי, להשגת נתח שוק מקסימלי ומשפיעה באופן ישיר על שורת הרווח של הרשת.

לפריסה נכונה של הרשת משמעויות הן ברמה האסטרטגית והן ברמה הטקטית. בפריסה לא יעילה ניתן למצוא מספר מאפיינים:

  • אזורים בעלי פוטנציאל וללא נוכחות הולמת של הרשת מהווים את הבטן הרכה עבור המתחרים
  • קניבליזם בין סניפים קרובים מדי הגורם לבזבוז משאבים
  • מיקומים שגויים שאינם תואמים לקהל המטרה ותורמים לגידול בהוצאות, לאי מימוש פוטנציאל ופגיעה בנתח שוק ורווחיות
  • פורמטים שגויים שאינם תואמים את מאפייני הלקוחות באזור המחיה של הסניף: גיל, מדד סוציו אקונומי, מגזרים ועוד 

 

 

איך אנחנו יכולים לעזור לך ?

באמצעות שימוש במודלים מרחביים אנליטיים המשלבים בין נתוני הרשת לנתוני הסביבה (דמוגרפיה, תוכניות בינוי, נפחי תנועה, פריסת המתחרים…) אנו מספקים מענה לנקודות הבאות:

  • מיפוי ותעדוף אזורי הפוטנציאל של הרשת
  • אופטימיזציה של פריסת הרשתסניפים חדשים, סגירה ומיזוג סניפים, התאמת פורמטים
  • מודל חיזוי פדיון לסניף במיקום חדש בהינתן משתנים סביבתיים רלבנטיים
  • הגדרת מרחבי המחיה וההשפעה של הסניפים
  • מודל יעדי שיווק על בסיס הפוטנציאל הריאלי הגלום במרחב הסניף
 
 
 
 
 
 
 
תגיות: סינוף