ניתוח הפריסה הסינופית בענף הבנקאות הקמעונאית – 2016

27/05/17 למרות המשך מגמת סגירת הסניפים הקמעונאים במהלך 2016, לא ניכרת השפעה לכך על רמת החשיפה הגיאוגרפית של האוכלוסייה שכן רוב המיזוגים התרחשו באזורים אשר מראש היו רווים בסניפים. קראו עוד

עתיד הסינוף הבנקאי – השילוב בין המרחב הפיזי למרחב הדיגיטלי

08/07/14 חברת הייעוץ הבינלאומית Capgemini פרסמה לאחרונה מחקר המתייחס לעתיד הסינוף הבנקאי תחת הכותרת The Future of Bank Branches – Coordinating Physical with Digital קראו עוד

How Customers Interact With Their Banks

14/05/13 נוף הבנקאות הקמעונאית השתנה במידה ניכרת במהלך השנים האחרונות. המשבר הפיננסי העולמי וההתפתחויות הטכנולוגיות הובילו את הבנקים לבניה של תמהיל ערוצים חדש מול לקוחותיהם. סקר שביצעה חברת גאלופ בארה"ב בוחן, מנקודת מבטו של הלקוח, את ההעדפות לשימוש בערוצים השונים לטובת 14 סוגי הצרכים בנקאיים הנפוצים ביותר. קראו עוד

איך יראו הבנקים בעתיד?

29/10/10

הייתה מגמה בעבר של הרחקת הלקוח מהסניף, אך בשלב מסויים הבינו הבנקים שזה פוגע בנתח השוק. אין ספק כי בשנים האחרונות חלה צניחה דרמטית בפעילות בסניפים ועליה בביצוע פעולות בערוצים הישירים אולם נראה כי פיתוח התחום הזה, לא הוביל לירידה בכמות הסניפים שנפתחו.המפגש השגרתי בין הלקוח לבנק שינה את פניו באופן דרמטי בעשור האחרון. 

קראו עוד

ממגננה למתקפה: בנק הפועלים יפתח 30 סניפים חדשים עד סוף 2009

20/03/08

הסניפים החדשים יהיו סניפי "בוטיק" שיפנו ללקוחות מהמעמד הבינוני * הם ישרתו 2,000-3,000 לקוחות, ויהיו בהם 4-6 עובדים

קראו עוד

בנק אוצר החייל – פעילות שימור לקוחות

13/02/08

במסגרת רכישת בנק אוצר החייל ע"י הבנק  הבינלאומי, בנתה פוינטס לבנק מודל מרחבי לשימור לקוחות.

על בסיס המודל ביצע הבנק פעילות שימור ישירה מול הלקוחות השונים. בבדיקה שנערכה לאחר מספר חודשים התברר שההיערכות נשאה פרי. מספר הלקוחות שעזבו את הבנק לא חרג מהמקובל בענף ובבנק מלפני המעבר לבינלאומי.

קראו עוד

בנק מסד – ניתוח מרחבי של פריסת סניפים

01/07/05

לבנק מסד פריסה של 11 סניפים בערים הגדולות במדינה. הבנק פנה לפוינטס לשם בחינת אפשרויות להרחבת הפריסה מול הגדרת קהלי מטרה יעודיים.

קראו עוד