פוינטס הטמיעה מערכת GIS ליישומי ניהול סיכונים בלאומי קארד

13/08/09

פוינטס הטמיעה מערכת GIS ליישומי ניהול סיכונים בלאומי קארד המערכת משמשת את מחלקת ניהול הסיכונים של החברה לצרכי אנליזה מרחבית וניטור הונאות

קראו עוד