בנק אוצר החייל – פעילות שימור לקוחות

13/02/08

במסגרת רכישת בנק אוצר החייל ע"י הבנק  הבינלאומי, בנתה פוינטס לבנק מודל מרחבי לשימור לקוחות.

על בסיס המודל ביצע הבנק פעילות שימור ישירה מול הלקוחות השונים. בבדיקה שנערכה לאחר מספר חודשים התברר שההיערכות נשאה פרי. מספר הלקוחות שעזבו את הבנק לא חרג מהמקובל בענף ובבנק מלפני המעבר לבינלאומי.

קראו עוד